ανάλογος -η -ο Adj.  [analogos -i -o, analoros -i -o, analogos -h -o]

  Adj.
(17)
  Adj.
(2)

GriechischDeutsch
Η συνεισφορά λοιπόν του ελληνικού Δημοσίου στο ΠΕΣ μπορεί να αντιμετωπιστεί με ανάλογο τρόπο όπως η αντιστάθμιση του λανθάνοντος κόστους, για τους ακόλουθους λόγους.Folglich kann der Beitrag des griechischen Staates zur fVRR analog zum Ausgleich für gestrandete Kosten gesehen werden, und zwar aus den folgenden Gründen.

Übersetzung bestätigt

Στο τμήμα της αγοράς PWB για την περίοδο 2012-2016, ο όμιλος προτίθεται να διατηρήσει το μερίδιο αγοράς του (7,4 % το 2011) για τις καταθέσεις, με μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης ανάλογο με εκείνον της αγοράς (3-4 %).Im PWB-Segment plant die Gruppe für den Zeitraum 2012-2016, ihren Marktanteil (7,4 % im Jahr 2011) bei Einlagen durch ein jährliches Wachstum analog zur Marktentwicklung (3-4 %) zu halten.

Übersetzung bestätigt

Το δίκαιο του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεται κάποιο ακίνητο μπορεί να προβλέπει ανάλογο κανόνα με αυτόν της παραγράφου 2 για τις έννομες σχέσεις μεταξύ συζύγου και τρίτου σε σχέση με το συγκεκριμένο ακίνητο.Das Recht des Mitgliedstaats, in dem eine unbewegliche Sache belegen ist, kann die Rechtsbeziehungen zwischen einem Ehegatten und einem Dritten, die diese unbewegliche Sache betreffen, analog zu Absatz 2 regeln.

Übersetzung bestätigt

Παρόμοια, το δίκαιο του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεται κάποιο ακίνητο μπορεί να προβλέψει ανάλογο κανόνα με αυτόν της παραγράφου 2 για τις έννομες σχέσεις μεταξύ συντρόφου και τρίτου σε σχέση με το συγκεκριμένο ακίνητο.Das Recht des Mitgliedstaats, in dem eine unbewegliche Sache belegen ist, kann die Rechtsbeziehungen zwischen einem Partner und einem Dritten, die diese unbewegliche Sache betreffen, analog zu Absatz 2 regeln.

Übersetzung bestätigt

Κατ' ανάλογο τρόπο, πρέπει να συμπεριληφθεί στην Οδηγία μια δεσμευτική διάταξη για την υλική προστασία των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.Es muss analog auch ein materieller Bestandsschutz für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in der EU in der Richtlinie verbindlich geregelt werden.

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter

Grammatik

  • ανάλογος (maskulin)
  • ανάλογη (feminin)
  • ανάλογο (neutrum)


Griechische Definition zu ανάλογος -η -ο

ανάλογος, επίθ.

1) Που αναλογεί, ταιριάζει, συμφωνεί με κ.:
(Λίβ. P 408
έκφρ. κατά το ανάλογον = όπως πρέπει, όπως ταιριάζει:
(Δούκ. 4058).
2) Που έχει κανονικές αναλογίες, συμμετρικός:
το όλον του προσώπου της ανάλογον να κείται (Λίβ. Sc. 1297).
Tο ουδ. ως ουσ. = μερίδιο που αναλογεί σε κάπ.:
να μη δώσουν το ανάλογόν τους (Συναδ. φ. 41v).
[αρχ. επίθ. ανάλογος. H λ. και σήμ.]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback