αλλάζω  

 • abändern
  upvotedownvote
 • ändern
  upvotedownvote
 • verändern
  upvotedownvote
 • wechseln
  upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... γλώσσα και άνοιξε τον δρόμο για τη χρησιμοποίησή της στη λογοτεχνία, αλλάζοντας ακόμη περισσότερο τη στάθμη της. Σύμφωνα με τις απόψεις του δημιουργούσε ...

... 2008 η γυναικεία ολλανδική ομάδα FC ντε Ρακτ έγινε πρωτοσέλιδο διεθνώς αλλάζοντας την παλιά στολή για μια νέα που περιείχε κοντές φούστες και στενές φανέλες ...

... φυσική άσκηση, ιδιαίτερα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η αντίληψη αυτή άρχισε να αλλάζει τη δεκαετία του 1970, όταν ξεκίνησε η οργάνωση του γυναικείου ποδοσφαίρου ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

allazo, allazw


Deutsche Synonyme zu: αλλάζω

verändern ändern editieren abändern abwandeln modifizieren bearbeiten umschreiben berichtigen bessern verbessern novellieren ergänzen verarbeiten (zu) ummünzen konvertieren umsetzen umwandeln revidieren überarbeiten neu bestimmen neu definieren korrigieren überholen neu fassen auf den Prüfstand stellen aus den Angeln heben vom Kopf auf die Füße stellen umkrempeln umwälzen revolutionieren umstürzen (das) Innere nach außen kehren (eine Sache) variieren diversifizieren beeinflussen beherrschen manipulieren steuern lenken modulieren nuancieren wechseln (sich) verlagern (sich) verschieben (sich) verwandeln (sich) ändern (sich) verändern (sich) wandeln mutieren umsteigen umsatteln umschulen (sich) (beruflich) neu orientieren (sich) (beruflich) umorientieren flottieren schwanken alternieren fluktuieren

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15