αιχμαλωτίζω  (echmalotizo, aixmalwtizw)  


Beispielsätze αιχμαλωτίζω

Quelle: Wikipedia

... ευχάριστη και να ψυχαγωγεί, στο να δείχνει ζωντάνια και ευφυΐα, κάτι που αιχμαλώτιζε τους συνομιλητές της. Η Κλεοπάτρα ανέβηκε στο θρόνο της Αιγύπτου ...

... κενά έχουν το δικαίωμα να κινηθούν κατά δυο τετράγωνα μπροστά. Δεν αιχμαλωτίζουν όμως με αυτόν τον τρόπο. Δεν επιτρέπεται να καταλάβουν με αυτόν τον ...

... απολήξεις. Κατά την αναπνοή ή γενικά τη ροή αέρα σωματίδια από την ουσία αιχμαλωτίζονται από τους νευρικούς αισθητήρες και αυτοί ταυτοποιούν το σχήμα και το ...


Beispielsätze erfassen

Ich finde, dass Tatoeba für uns Sprachfreunde zu einem sehr angenehmen und behaglichen Ort geworden ist, besonders für all diejenigen von uns, die verhältnismäßig schnell und einfach Sprachen erfassen und lernen können.

Das alles sind nur Teilaspekte. Wir müssen das Ganze erfassen und begreifen.

Quelle: Pfirsichbaeumchen, al_ex_an_der


Anzeige

Weiterführende Links

Griechische Definition von αιχμαλωτίζωαιχμαλωτίζω

Was denkst Du?

Hast Du Ideen oder Vorschläge wie wir Greeklex verbessern können? Lass es uns wissen.


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15