αγανάκτηση  

  • Ärger
    upvotedownvote
  • Empörung
    upvotedownvote
  • Entrüstung
    upvotedownvote

Beispielsätze

Πολλοί Έλληνες αισθάνονται μεγάλη αγανάκτηση όταν οι Γερμανοί τους δίνουν συμβουλές.

Quelle: mululatv


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

aganaktisi, aranaktisi, aganakthsh


Deutsche Synonyme zu: αγανάκτηση

Ärger Rage Aufgebrachtheit Jähzorn Verärgerung Zorn Gereiztheit Raserei Furor Empörung Wut Ingrimm Erbostheit Wüterei Stinkwut Entrüstung Feindseligkeit Empörtheit Aufgebrachtsein Echauffierung Echauffiertheit Indignation Aufregung Aufgeregtheit böses Blut heiliger Zorn Gefrett Gfrett Scheißwut Wut im Bauch Krach Theater Trouble Konflikte Streit Probleme Stress Ärgerlichkeiten Unmut Misshelligkeiten Huddel (die) Kacke ist am dampfen Verdrießlichkeiten (der) Haussegen hängt schief Schererei(en) Streitfall Problem Konflikt Streitfrage strittige Angelegenheit Leidwesen Missvergnügen Verdruss Missmut Grant Groll Missfallen Verstimmung


Grammatik

Fall Singular Plural
Nominativ αγανάκτηση αγανακτήσεις
Genitiv αγανάκτησης
& αγανακτήσεως
αγανακτήσεων
Akkusativ αγανάκτηση αγανακτήσεις
Vokativ αγανάκτηση αγανακτήσεις
ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15