{η}  αγαλλίαση Subst.  [agalliasi, aralliasi, agalliash]

{der}    Subst.
(13)
{das}    Subst.
(1)

Etymologie zu αγαλλίαση

αγαλλίαση Koine-Griechisch ἀγαλλίασις ἀγαλλιάω / ἀγαλλιῶ altgriechisch ἀγάλλω


GriechischDeutsch
εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM. (EN) Κυρία Πρόεδρε, την περασμένη εβδομάδα υπήρξε αγαλλίαση από ορισμένες πλευρές για τη σημαντική υπέρβαση στην περιζήτητη από καιρό συμφωνία "ανοικτών αιθέρων".im Namen der IND/DEM-Fraktion. (EN) Frau Präsidentin! Letzte Woche gab es in einigen Kreisen Jubel über den wichtigen Durchbruch bei den seit langem angestrebten "Open Skies"Abkommen.

Übersetzung bestätigt

(DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Προεδρεύων του Συμβουλίου, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, κατανοώ την αγαλλίαση και την ευφροσύνη των Αλβανών του Κοσσυφοπεδίου για την ελευθερία και την ανεξαρτησία που κέρδισαν.Herr Präsident, Herr Ratsvorsitzender, Herr Kommissar, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich verstehe den Jubel und die Freude der Kosovo-Albaner über ihre gewonnene Freiheit und Unabhängigkeit.

Übersetzung bestätigt

Αυτό τελείωσε, σε παρατεταμένη επίσημη τόνους, όπως και η συνεχής διοδίων από ένα κουδούνι σε ένα πλοίο που είναι ναυάγιο στη θάλασσα σε μια ομίχλη σε αυτές τις αποχρώσεις που ξεκίνησε την ανάγνωση των παρακάτω ύμνο? αλλά αλλάζει τον τρόπο του προς το σύναψη στροφές, ξέσπασε με pealing αγαλλίαση και χαρά -Damit endete, in längeren feierlichen Tönen, wie die ständige Läuten einer Glocke in einem Schiff das ist auf hoher See Schiffbruch in einem Nebel in solchen Tönen begann er das Lesen der folgenden Hymne, aber verändert seine Art und Weise auf die Abschluss Strophen, brach mit einem pealing Jubel und Freude -

Übersetzung nicht bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen WörterGriechische Definition zu αγαλλίαση

αγαλλίαση η [aγalíasi] : μεγάλη χαρά, ψυχική ευφορία· αγάλλιασμα, ευφροσύνη: H χαρά και η αγαλλίαση των παιδιών στις γιορτές είναι απερίγραπτη. Mε αγαλλίαση και αισιοδοξία ατενίζει το μέλλον.

[λόγ. < ελνστ. ἀγαλλία(σις) -ση]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback