έλεος  

  • Barmherzigkeit
    upvotedownvote
  • Erbarmen
    upvotedownvote

Lateinische Schreibweise (Greeklish):

eleos


Deutsche Synonyme zu: έλεος

Erbarmen Gnade Mitleid Gunst Beißhemmung


Grammatik

Fall Singular Plural
Nominativ έλεος ελέη
Genitiv ελέους ελεών
Akkusativ έλεος ελέη
Vokativ έλεος ελέη
ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15