ύστερα  

  • nach
  • später
  • folgende
  • danach

Beispielsätze

Tον πέτυχα στο δρόμο ύστερα από χρόνια.

Ξαναβρεθήκαμε ύστερα από πολλά χρόνια.

Θα το κάνω ύστερα.

Quelle: enteka, enteka, enteka


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

istera, ystera

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15