όποτε  

  • dann
    upvotedownvote
  • ganz gleich
    upvotedownvote
  • wann auch immer
    upvotedownvote

Beispielsätze

Μπορώ να σταματήσω, όποτε θέλετε.

Quelle: glavkos


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

opote

Ähnliche Worte

οποτεδήποτε

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15