χρειάζομαι  

  • erfordern
  • brauchen
  • nötig haben

Beispielsätze

Περισσότερο από το σίδερο, περισσότερο από το μολύβι, περισσότερο από τον χρυσό, χρειάζομαι τον ηλεκτρισμό. Τον έχω ανάγκη περισσότερο από το αρνάκι ή το χοιρινό ή το μαρούλι ή το αγγουράκι. Τον έχω ανάγκη για τα όνειρά μου.

Το χρειάζομαι σήμερα.

Σας χρειάζομαι.

Quelle: gyiann, stefvek, mululatv


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

chriazome, xreiazomai

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15