χαρά  

  • Freude
    upvotedownvote

Beispielsätze

H χαρά ήταν ζωγραφισμένη στο πρόσωπό του.

Αυτός που δεν θέλει να διαβάσει δεν καταλαβαίνει τη χαρά της ανάγνωσης.

Είναι χαρά να σας γνωρίζω, κυρία Τζόουνς.

Quelle: enteka, glavkos, glavkos


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

chara, xara


Deutsche Synonyme zu: χαρά

Wohlgefallen Entzückung Spass Schwärmerei Enthusiasmus Spaß Jubel Entzücken Vergnügen Überschwang Begeisterung Freude Verzückung Euphorie Hochstimmung Gefühlsüberschwang Begeisterungsfähigkeit Amüsement Faszination Fez Genuss Gaudi Belustigung Pläsier Lust Bock Erheiterung Glückseligkeit gute Schwingungen freudige Erregung Fröhlichkeit Frohsinn Heiterkeit Frohmut gute Laune Freudigkeit Konvivialität


Grammatik

Fall Singular Plural
Nominativ χαρά χαρές
Genitiv χαράς χαρών
Akkusativ χαρά χαρές
Vokativ χαρά χαρές
ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15