τροποποίηση  

  • Abänderung
  • Änderung

Beispielsätze

Η κάθε παραμικρή τροποποίηση πρέπει να τεκμηριωθεί λεπτομερώς.

Quelle: mululatv


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

tropopiisi, tropopoihsh

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15