συμπλήρωση  

  • Ergänzung
  • Abschluss
  • Füllung

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... αναγράφονται στην αντίστοιχη γλώσσα. Η πρώτη κοινή έκδοση έγινε το 2007 για τη συμπλήρωση 50 χρόνων από την υπογραφή της Συνθήκης της Ρώμης που θεωρείται το ιδρυτικό ...

... όπως αυτή εκφράστηκε στον τόμο της εν λόγω Συνόδου. Κανών ΣΤ΄: Αποτελεί συμπλήρωση της δευτέρας κανονικής διατάξεως της Συνόδου, που ως σκοπό έχει να ορίσει ...

... ηλεκτρόνια των εσωτερικών στοιβάδων των ατόμων. Αποτέλεσμα αυτού είναι η συμπλήρωση των στοιβάδων αυτών από ηλεκτρόνια υψηλότερων ενεργειακά στοιβάδων και ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

siblirosi, symplhrwsh

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15