προσοχή  

  • Achtung
    upvotedownvote
  • Aufmerksamkeit
    upvotedownvote
  • Vorsicht
    upvotedownvote

Beispielsätze

Αυτό έστρεψε την προσοχή του στην εικόνα.

Ππροσοχή, έτοιμοι, εμπρός!

Πρέπει να του δώσεις προσοχή.

Quelle: glavkos, Tamy, glavkos


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

prosochi, prosoxh


Deutsche Synonyme zu: προσοχή

Wertschätzung Würdigung Ansehen Hochachtung Achtung Bedeutung Prestige Einfluss Geltung Renommee Autorität Standing Bestätigung Beachtung Zuspruch Bewunderung Anerkennung Ehrerbietung Respekt Rückenwind Ehrfurcht Verbot Bann Verfemung Verdammung Ausschluss Untersagung Bannstrahl Bannfluch Verbannung Ehrung Ehre Andacht Rücksicht Aufmerksamkeit Gabe Präsent Mitbringsel Geschenk Zuwendung Hinsicht Betrachtung Hinblick Berücksichtigung Fixation Anteilnahme Freundlichkeit Interesse Zugewandtheit Bedacht Bedachtsamkeit Behutsamkeit Vorsicht Besonnenheit


Grammatik

Fall Singular Plural
Nominativ προσοχή προσοχές
Genitiv προσοχής προσοχών
Akkusativ προσοχή προσοχές
Vokativ προσοχή προσοχές
ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15