παρρησία  

  • Freimütigkeit
    upvotedownvote
  • Mut
    upvotedownvote
  • Offenheit
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... Η Μαθητική Παρρησία είναι μαθητικό περιοδικό της πρώην δημοσιογραφικής ομάδας του Γυμνασίου Ψαχνών Ευβοίας με συντονιστή τον φιλόλογο Δημήτρη Μπαρσάκη ...

... αγγελικές δυνάμεις με το «στώμεν καλώς, στώμεν μετά φόβου» και για την παρρησία του ο Τριαδικός Θεός του έδωσε τη θέση του «Άρχοντος των αγγελικών Ταγμάτων» ...

... προς αυτήν έρωτά του η οποία όμως αρνείται να ενδώσει και του δηλώνει με παρρησία ότι αγαπάει τον Μπελμόντε, η δε Μπιόντα και ο Πετρίλο που συνδέονται αισθηματικά ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

parrisia, parrhsia


Deutsche Synonyme zu: παρρησία

Courage Bravur Mumm Traute Mut Mannhaftigkeit Bravour Kühnheit Waghalsigkeit Wagemut Risikobereitschaft Beherztheit Verwegenheit Schneid Interesse Neugier Neugierde Offenheit Interessiertheit Interessiertsein Aufrichtigkeit Freimut Offenherzigkeit Ehrlichkeit Wahrhaftigkeit Wahrheit Aufgeschlossenheit Zugänglichkeit Aufnahmebereitschaft Wachheit (für)


Grammatik

Fall Singular Plural
Nominativ παρρησία παρρησίες
Genitiv παρρησίας παρρησιών
Akkusativ παρρησία παρρησίες
Vokativ παρρησία παρρησίες
ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15