πίστωση  

  • Kredit

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... ενέγγυα πίστωση 90 ημερών για το πλήρες ποσό. Τα βήματα για να πάρουν την ενέγγυα πίστωση θα ήταν τα ακόλουθα: Η επιχείρηση Α ζητά μια ενέγγυα πίστωση ποσού ...

... επιτρέπει συναλλαγές με άλλες χώρες). Η πίστωση συχνά και αόριστα αναφέρεται ως χρήμα. Εντούτοις η πίστωση ικανοποιεί μόνο τα κριτήρια ένα και τρία των ...

... Πυρκαϊάς για την περίθαλψη των χιλιάδων πυροπαθών και η κυβέρνηση ενέκρινε πίστωση 1.500.000 δραχμών για τις πρώτες ανάγκες. Συγχρόνως συστήθηκε Κεντρική ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

pistosi, pistwsh


Grammatik

Fall Singular Plural
Nominativ πίστωση πιστώσεις
Genitiv πίστωσης
& πιστώσεως
πιστώσεων
Akkusativ πίστωση πιστώσεις
Vokativ πίστωση πιστώσεις
ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15