μετρό  

  • Maß
    upvotedownvote
  • Maßnahme
    upvotedownvote
  • Messen
    upvotedownvote

Beispielsätze

Ποιό είναι πιο ταχύ, ένα ταξί ή το μετρό;

Μπορείτε να μου δώσετε έναν χάρτη του μετρό σας παρακαλώ;

Με συγχωρείτε, πού είναι το μετρό;

Quelle: ellasevia, glavkos, musiclover


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

metro

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15