μαζεύω  

  • einsammeln
    upvotedownvote
  • sammeln
    upvotedownvote
  • schrumpfen
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... Όταν εκείνοι ρώτησαν για το όνομα της περιοχής, εκείνες απάντησαν "απλά μαζεύω φύλλα" (στην τοπική διάλεκτο: T'chan m'bi djan). Το Αμπιτζάν είναι ...

... καλλιεργημένες περιοχές και τα οποία κατά διαφορά χρονικά διαστήματα οι γεωργοί τα μαζεύουν ή όπως συνήθως λένε, τα «βοτανίζουν». Στην αρχαιότητα, βότανα αποκαλούσαν ...

... Σολωμός εκπληρώνει το ιδανικό του, όπως το αποκαλεί ο Κ.Θ. Δημαράς, και μαζεύει «εθνικά τραγούδια», δηλαδή δημοτικά τραγούδια από όλα τα μέρη της Ελλάδας ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

mazevo, mazeyw


Deutsche Synonyme zu: μαζεύω

einsammeln auflesen (jemanden) mitnehmen holen abtransportieren abholen ansammeln zusammentragen aufbewahren sammeln stapeln anhäufen erfassen (Daten) erheben zusammenbringen speichern kassieren einkassieren (jemandem) wegnehmen zusammenkriegen scheffeln horten raffen äufnen (sich) aneignen erwerben erringen (sich) verringern einschrumpfen kleiner werden zusammenschrumpfen schrumpfen schrumpeln einlaufen eingehen (Textilwäsche) (sich) zusammenziehen weniger werden (sich) lichten (zahlenmäßig / prozentual) abnehmen sinken (sich) vermindern (sich) reduzieren (die) Reihen lichten sich (sich) verkleinern zurückgehen nach unten gehen (he)runtergehen

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15