καρφιτσώνω  

  • feststecken
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... Στρατιωτική Επιτροπή αντικατέστησε τις κονκάρδες με σταυρό και πολλοί τον καρφίτσωναν στην κονκάρδα τους ή ακόμα φορούσαν την κονκάρδα χωρίς το σταυρό. Το ...

... Ο καλλιτέχνης, όπως έχει δηλώσει σε συνεντεύξεις του, στη συνέχεια καρφιτσώνει τη φωτογραφία πάνω από το κρεβάτι του και επιδίδεται σε ένα είδος ευλαβικού ...

... 2007, για το έτος 2006. Κατά την απονομή, η προηγούμενη βραβευθείσα καρφιτσώνει τη νέα κάτοχο του βραβείου με την "καρφίτσα της Μελίνας". Το 2011 για ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

karfitsono, karfitswnw


Deutsche Synonyme zu: καρφιτσώνω

befestigen klammern fixieren feststecken einspannen halten nicht vorwärtskommen nicht vorankommen nicht weiterkommen festhängen (sich) im Kreis drehen nicht vom Fleck kommen auf der Stelle treten nicht von der Stelle kommen (es ist) kein Fortschritt erkennbar an einem toten Punkt sein in der Sackgasse stecken in einer Sackgasse gelandet sein (mit) es gibt kein Weiterkommen es gibt kein Vorwärtskommen es ist kein Durchkommen es gibt kein Durchkommen blockiert sein (Straßen, Ausgänge ...)

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15