εχεμύθεια  

  • Verschwiegenheit
  • Vertrauen
  • Vertraulichkeit

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... κόσμου. Η επιτυχία της Ψυχανάλυσης έγκειται σε διάφορους παράγοντες με την εχεμύθεια μεταξύ ασθενή-γιατρού να καταλαμβάνει την πρωταρχική θέση. Ένας δεύτερος ...

... η απονομή της Δικαιοσύνης γίνεται καλύτερα. Η βασικότερη αρχή είναι η εχεμύθεια προς τους συγγενείς, προς το φιλικό του περιβάλλον, προς άλλους συναδέλφους ...

... έχοντας πρόσβαση και διεκπεραιώνοντας θέματα όπου απαιτούσαν απόλυτη εχεμύθεια. Εκτός τα βασικά του καθήκοντα ο μυστικός κατά καιρούς ασκούσε καθήκοντα ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

echemithia, exemytheia


Grammatik

Fall Singular Plural
Nominativ εχεμύθεια εχεμύθειες
Genitiv εχεμύθειας εχεμυθειών
Akkusativ εχεμύθεια εχεμύθειες
Vokativ εχεμύθεια εχεμύθειες
ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15