επιλογή  

  • Auswahl
    upvotedownvote
  • Wahl
    upvotedownvote

Beispielsätze

Αυτή είναι δική σου επιλογή.

Δεν έχω επιλογή.

Ήταν κακή επιλογή.

Quelle: glavkos, glavkos, musiclover


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

epilogi, epiloji, epilogh


Grammatik

Fall Singular Plural
Nominativ επιλογή επιλογές
Genitiv επιλογής επιλογών
Akkusativ επιλογή επιλογές
Vokativ επιλογή επιλογές
ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15