επίλυση  

  •    Lösung
  •    Konfliktlösung
  •    Siedlung
  •    Auflösung

Lateinische Schreibweise (Greeklish):

epilisi, epilysh


Grammatik

Fall Singular Plural
Nominativ επίλυση επιλύσεις
Genitiv επίλυσης
& επιλύσεως
επιλύσεων
Akkusativ επίλυση επιλύσεις
Vokativ επίλυση επιλύσεις
ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15