ενίοτε  

  • zuweilen
  • manchmal

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... δηλαδή η αρχαία Ισλανδική και η παλαιονορβηγική γλώσσα ή αρχαία Νορβηγική. Ενίοτε η αρχαία σκανδιναβική ορίζεται ακόμη και ως Παλαιοϊσλανδική και Παλαιονορβηγική ...

... που περιέχει άζωτο, υδρογόνο και φθόριο, με μοριακό τύπο N2H2F2, αν και ενίοτε παριστάνεται με τον ημισυντακτικό τύπο NH2NF2. Μπορεί να θεωρηθεί ότι παράγεται ...

... Ευρασίας με μόνη διαχωριστική γραμμή τη Διώρυγα του Σουέζ. Οι ιστορικοί ενίοτε την χωρίζουν σε Ευρασία-Βόρεια Αφρική και Υποσαχάρειο Αφρική. Ωστόσο οι ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

eniote

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15