ενίοτε  

  • manchmal
    upvotedownvote
  • zuweilen
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... γέννησαν κάποιους από τους φοβερότερους πειρατές του τότε γνωστού κόσμου. Ενίοτε η ηγεμονία κάποιων δυνάμεων σε ευρύτερα τμήματα της θάλασσας (Αιγύπτιοι ...

... δηλαδή η αρχαία Ισλανδική και η παλαιονορβηγική γλώσσα ή αρχαία Νορβηγική. Ενίοτε η αρχαία σκανδιναβική ορίζεται ακόμη και ως Παλαιοϊσλανδική και Παλαιονορβηγική ...

... που περιέχει άζωτο, υδρογόνο και φθόριο, με μοριακό τύπο N2H2F2, αν και ενίοτε παριστάνεται με τον ημισυντακτικό τύπο NH2NF2. Μπορεί να θεωρηθεί ότι παράγεται ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

eniote

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15