εμπρός  

  • front
  • voraus
  • vorne

Beispielsätze

Ππροσοχή, έτοιμοι, εμπρός!

Λάβετε θέσεις, έτοιμοι, εμπρός!

Πάτε εμπρός.

Quelle: Tamy, Tamy, glavkos


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

ebros, empros

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15