εβγάνω  

  • ausziehen
    upvotedownvote
  • herausholen
    upvotedownvote
  • zeigen
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... πεζός με τα γονάτια. εκεί τον εκατέφθασε εις της Συρίας την Πόρταν και εβγάνει το σπαθίτσι του και επαίρνει του το χέριν. Διγενής Ακρίτας Δημοτικό τραγούδι ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

evgano, evrano, ebganw


Synonyme:

βγάζω έξω

Φανερώνω

δείχνω

Ξεριζώνω

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15