διάκριση  

  •    Unterschied
  •    Unterscheidung
  •    Auszeichnung

Lateinische Schreibweise (Greeklish):

diakrisi, thiakrisi, diakrish

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15