δήλωση  

  • Äußerung
    upvotedownvote
  • Aussage
    upvotedownvote
  • Erklärung
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... Η υπεύθυνη δήλωση είναι δήλωση προς δημόσια αρχή για κάποιο γεγονός ή στοιχείο, το οποίο δεν προκύπτει από το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας του ενδιαφερομένου ...

... Η φορολογική δήλωση είναι η έγγραφη δήλωση των φορολογουμένων φυσικών, ή νομικών προσώπων που συμπληρώνεται και υποβάλλεται κατ΄ έτος στις αρμόδιες φορολογικές ...

... Η Δήλωση μετανοίας ήταν κείμενο που συνέτασσαν και υπέγραφαν άτομα κατηγορούμενα για κομμουνιστική δραστηριότητα, ώστε να πάψει η δίωξή τους, η σύλληψη ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

dilosi, thilosi, dhlwsh

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15