βγάνω  

  • ausziehen
    upvotedownvote
  • entfernen
    upvotedownvote
  • herausnehmen
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... Αυτοκτόνησε... Εδώ βρε νιώσε το είναι Ειδική Ασφάλεια: ή ελεύθερος με δήλωση ή σε βγάνω με τους τέσσερις από δω μέσα!". Ο εβδομηντάχρονος Βαλιανάτος ήταν ένα ακόμα ...

... έχεις την απομονή, έχε και την ολπίδα Με τον καιρό το γιασεμί αθεί και βγάνει φύλλα. Ο πόνος του χωρισμού επίσης περιγράφεται πολλές φορές: Μισεύγεις ...

... Αυτοκτόνησε... Εδώ βρε νιώσε το είναι Ειδική Ασφάλεια: ή ελεύθερος με δήλωση ή σε βγάνω με τους τέσσερις από δω μέσα". Στη Θεσσαλονίκη η έδρα της Ειδικής Ασφάλειας ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

vgano, vrano, bganw


Synonyme zu: βγάνω

αβγάνω

εβγάνω


Deutsche Synonyme zu: βγάνω

ausziehen (die) Wohnung räumen (die) Wohnung aufgeben ausfahren (Leiter, Antenne, Fahrwerk) hochfahren entfernen herausnehmen extrahieren isolieren aussondern aussortieren entnehmen auslesen ausgliedern aussieben eliminieren separieren selektieren abscheiden trennen absondern abspalten streichen radieren in die Ausgangslage zurückführen löschen zurücksetzen reinigen auslöschen vernichten dahinraffen liquidieren ausradieren aufreiben zerschlagen (jemandem) die Tür weisen vor die Tür setzen räumen ausquartieren hinausbefördern rausschmeißen in die Flucht schlagen hinauswerfen (jemanden) hinauskomplimentieren abtrennen ablösen abkuppeln loslösen abhängen abmachen loseisen fortschaffen wegräumen abtransportieren wegbringen wegschaffen ausräumen fortbringen beiseiteräumen beseitigen verbringen verfrachten loswerden ausschalten aus dem Weg räumen unschädlich machen aus dem Weg schaffen beiseiteschaffen entsorgen (sich einer Sache) entledigen verklappen explantieren resezieren herausziehen jäten ausjäten ausraufen auszupfen ausrupfen herausrupfen (Unkraut) ziehen ausreißen herausreißen wegmachen zücken hervorziehen blankziehen ziehen hervorholen herausholen (operativ) entfernen herausschneiden exzidieren ausschneiden dekupieren

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15