ατυχώς  

  • leider
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... νίκησαν και έτρεψαν τους Τούρκους σε φυγή. Ο αρχηγός Κεχαγιάμπεης σκοτώθηκε. Ατυχώς σκοτώθηκε και ο Μαυρομιχάλης. Ως εκ τούτου, την επόμενη νύχτα μπήκαν όλοι ...

... βασιλεία του οριοθετείται χρονικά ανάμεσα στα έτη 239 π.Χ. και 229 π.Χ. Ατυχώς και ο ίδιος παρέμεινε ελάχιστα στο θρόνο: κατά τη διάρκεια μιας εκστρατείας ...

... συμπληρωμένη με ομηρικές λέξεις. Παραμένει άγνωστο όμως αν ο σκοπός επετεύχθηκε. Ατυχώς, από το λεξικό του Ησύχιου έφθασε στους χρόνους μας μόνο ένα χειρόγραφο ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

atichos, atyxws


Deutsche Synonyme zu: ατυχώς

zu meinem Bedauern idiotischerweise blöderweise unglücklicherweise leider dummerweise leider Gottes bedauerlicherweise ärgerlicherweise zu meinem Leidwesen unerfreulicherweise in unerfreulicher Weise zum (großen) Bedauern fatalerweise zu allem Unglück unseligerweise zu meiner Schande so leid es mir (auch) tut (aber) (es) tut mir schrecklich leid (aber) das Unglück wollte (dass) zu meinem Unglück sehr zum Pech (einer Person) ungünstigerweise so sehr ich es (auch) bedaure (aber)

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15