ατμόσφαιρα  

  • Atmosphäre
    upvotedownvote

Beispielsätze

Αυτό έφυγα για το Ατάμι για να αλλάξει ατμόσφαιρα.

Στην πόλη υπήρχε ευρωπαϊκή ατμόσφαιρα.

Quelle: glavkos, glavkos


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

atmosfera, atmosfaira


Grammatik

Fall Singular Plural
Nominativ ατμόσφαιρα ατμόσφαιρες
Genitiv ατμόσφαιρας ατμοσφαιρών
Akkusativ ατμόσφαιρα ατμόσφαιρες
Vokativ ατμόσφαιρα ατμόσφαιρες
ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15