αρχικά  

  • am Anfang
  • zunächst
  • ursprünglich

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... ποδοσφαιριστές αναγνωρίζονται από τον αριθμό που φέρουν στη στολή τους (πλάτη). Αρχικά, οι ποδοσφαιριστές μιας ομάδας φορούσαν αριθμούς από το 1 έως το 11 που ...

... της λέξης association με την προσθήκη της κατάληξης -er, που σχημάτισε αρχικά το assoccer και αργότερα το soccer. Στη σύγχρονη εποχή, ο όρος football ...

... ιδρύονται περιλαμβάνουν χριστιανούς εξ Ιουδαίων και εξ εθνικών, οι οποίοι αρχικά συνυπάρχουν και συμβιώνουν αρμονικά, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Η ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

archika, arxika

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15