αρετή  

  • Tugend
    upvotedownvote
  • Vorzug
    upvotedownvote

Beispielsätze

Η ταινία ήταν βαρετή. Το καλύτερο σημείο ήταν το τέλος.

Η αναμονή για το τρένο είναι βαρετή.

Η απλότητα είναι αρετή.

Quelle: mululatv, mululatv, musiclover


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

areti, areth


Grammatik

Fall Singular Plural
Nominativ αρετή αρετές
Genitiv αρετής αρετών
Akkusativ αρετή αρετές
Vokativ αρετή αρετές
ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15