ανοιχτός  

  • offen
  • geöffnet

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... ο παρεχόμενος πηγαίος κώδικας. Στην πράξη, τα περισσότερα προγράμματα ανοιχτού κώδικα παρέχονται δωρεάν και μπορούν να χαρακτηριστούν ελεύθερα. Ελεύθερο ...

... ορισμός για τα ανοιχτά πρότυπα: Το πρότυπο έχει υιοθετηθεί από ένα μη κερδοσκοπικό οργανισμό και η εξέλιξη του προκύπτει από μια ανοιχτή διαδικασία συζήτησης ...

... Ολλανδία, Πορτογαλία, Σλοβενία και Φινλανδία. Το σχέδιο απεικονίζει ένα ανοιχτό βιβλίο που συμβολίζει το κείμενο της συνθήκης πάνω σε ένα φόντο βασισμένο ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

anichtos, anoixtos

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15