ανοήτως  

  • dummerweise

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... αντλούσα αμέσως το σωστό συμπέρασμα από μια τόσο βαθεία ρήξη και επιχειρούσα ανοήτως να διατηρήσω τη θέση που κατέχω;". Ο γαλλικός λαός ωστόσο είχε πλέον κουραστεί ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

anoitos, anohtws

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15