αμόλυντος  

  • unberührt
  • unbefleckt

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... όρος προέρχεται από τη λατινική λέξη "castus", που σημαίνει καθαρός, αμόλυντος, χωρίς αναμείξεις. Στην απλούστερη μορφή του ο όρος ταυτίζεται με το χρώμα ...

... περιβολή των Αγγέλων, το φως του Θεού, τη σάρκα του Χριστού και το καθαρό και αμόλυντο της ιερατικής τάξης. Εάν έχει κόκκινο χρώμα, σημαίνει το πάθος του Χριστού ...

... και τον ενισχύει στην τέλεση των Μυστηρίων και στον αγώνα για καθαρή και αμόλυντη ζωή. Γι' αυτό και η ευχή-ψαλμός της ενδύσεως της ζώνης είναι: «Ευλογητός ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

amolintos, amolyntos

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15