έπειτα  

  • danach
    upvotedownvote
  • dann
    upvotedownvote

Beispielsätze

Ο Tom κρεμάει τα ρούχα του κι έπειτα τα οργανώνει σύμφωνα με το χρώμα.

Quelle: Anouli


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

epita, epeita

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15