ένεκα  

  • wegen
  • durch

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... Ενιαίο Εθνικιστικό Κίνημα ή ΕΝΕΚ, ήταν ελληνικό εθνικιστικό κόμμα που ιδρύθηκε το 1979 και διαλύθηκε το 1991. Το ΕΝΕΚ ιδρύθηκε στις 6 Μαΐου 1979 στον ...

... γένεια, αλλά και τας χείρας και τους πόδας και την κεφαλήν, εάν μοι κόψητε, ένεκα της αληθείας, δεν θα παραβώ ποτέ τους νόμους, των οποίων διατελώ φύλαξ και ...

... αρχαία Αθήνα τελούσαν ιδιαίτερα αγωνίσματα, πιο ελεύθερα από τα συνηθισμένα ένεκα των οποίων απαγορεύονταν η είσοδος μεγαλυτέρων ανδρών στο χώρο άθλησής τους ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

eneka

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15