άγνοια  

  • Ignoranz
  • Unwissenheit

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... συνόψισε την προσφυγή στην άγνοια λέγοντας «Η απουσία αποδείξεων δεν αποτελεί απόδειξη της απουσίας». Η προσφυγή στην άγνοια σε συνδυασμό με την προσφυγή ...

... Άγνοια ελέγχου (ignoratio elenchi ή «μη σχετικό συμπέρασμα») αποκαλείται η λογική πλάνη κατά την οποία παρουσιάζεται ένα επιχείρημα το οποίο ίσως αυτό ...

... την αριστοτελική Ηθική , α) η ασύγγνωστη άγνοια, δηλ. η αδικαιολόγητη, σύμφωνα με τον Θωμά Ακινάτη , άγνοια της διδασκαλίας τού Χριστού, που δεν επιτρέπεται ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

agnia, arnia, agnoia

Ähnliche Worte

άγνοιαστος

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15