ωθώ Verb  [otho, wthw]

  Verb
(0)
  Verb
(0)

Etymologie zu ωθώ

ωθώ ὠθέω / ὠθῶ ἔθω proto-indogermanisch *swe-dʰh₁- *swé (ἴδιος) + *dʰeh₁- (τίθημι)


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Griechische Synonyme
σπρώχνω, σκουντώ
προτρέπω, παροτρύνω
επισπεύδω
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter

Grammatik

Grammatik zu ωθώ

απρόσωπες εγκλίσεις
απαρέμφατο (αόριστος)
ωθήσει
μετοχή (ενεστώτας)
ωθώντας
προσωπικές εγκλίσεις
ρόνοιενεστώταςώθειωθείτε
αόριστοςώθησεωθήστεGriechische Definition zu ωθώ

ωθώ [oθó] -ούμαι : α. (λόγ.) ασκώ πίεση, δύναμη επάνω σε κτ. προς μια ορισμένη κατεύθυνση (συνήθ. προς τα εμπρός), έτσι ώστε να το φέρω σε μια άλλη θέση· σπρώχνω. ANT τραβώ, έλκω: H δύναμη του ατμού ωθεί το έμβολο προς τα επάνω. ωθώ προς τα εμπρός, προωθώ. || «Ωθήσατε», επιγραφή σε εισόδους που ειδοποιεί για το πώς ανοίγει η πόρτα. β. (μτφ.) παρακινώ κπ. σε μια ενέργεια, τον κάνω να κάνει κτ.: Tι σε ώθησε να παραιτηθείς; Aγνοώ τα κίνητρα που τους ωθούν σε μια τέτοια απόφαση.

[λόγ.: α: αρχ. ὠθῶ· β: σημδ. του λαϊκού σπρώχνω ή του γαλλ. pousser]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback