χαιρετίζω Verb  [cheretizo, xairetizw]

  Verb
(55)
  Verb
(2)

Etymologie zu χαιρετίζω

χαιρετίζω Koine-Griechisch χαιρετίζω


GriechischDeutsch
Το θέμα αυτό αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα της προσεχούς Γερμανικής Προεδρίας του Συμβουλίου και χαιρετίζω θερμά αυτήν την προσέγγιση.Dieses Thema steht auf der Prioritätenliste des kommenden deutschen Ratsvorsitzes ganz oben, was ich nur begrüßen kann.

Übersetzung bestätigt

Εάν το Κοινοβούλιο εγκρίνει την έκθεση του κ. Goebbels με την παρούσα μορφή της, τούτο σημαίνει ότι οι θέσεις του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής συγκλίνουν, γεγονός το οποίο χαιρετίζω.Sollte das Parlament den Bericht von Herrn Goebbels in seiner jetzigen Form annehmen, hieße es, daß die Auffassungen von Parlament und Kommission übereinstimmen, was ich begrüßen würde.

Übersetzung bestätigt

Ως εκ τούτου χαιρετίζω αυτή την πρωτοβουλία, θέλουμε όμως να εισαχθούν στις αιτήσεις μας και κάποιες διευκρινίσεις για μια μεγαλύτερη συνοχή μεταξύ NAFO και ΕΕ.Wir begrüßen daher diese Initiative, wollen aber für eine größere Kohärenz zwischen NAFO und EU einige wenige Präzisionen in unseren Anträgen eingebracht wissen.

Übersetzung bestätigt

Αν επιθυμούμε την πραγματική κοινή ανάπτυξη, έτσι θα κάνουμε ένα σημαντικό βήμα προόδου, κάτι που χαιρετίζω.Das Streben nach gemeinsamer Entwicklung wäre ein entscheidender Schritt vorwärts, den ich begrüßen würde.

Übersetzung bestätigt

Δε θέλουμε ένα νέο όργανο, ένα νέο φορέα αλλά, όπως είπε η Προεδρεύουσα του Συμβουλίου, η κυρία Pιry, την οποία χαιρετίζω και εγώ με τη σειρά μου, έναν ευέλικτο οργανισμό, μια ευέλικτη δομή που να μπορεί να συντονίζει τις υπάρχουσες εργασίες.Wir wollen keine neue Institution, keine neue Agentur, sondern, wie Frau Péry als Vertreterin der Präsidentschaft, die ich ebenfalls begrüßen möchte, sagte, ein leichtes Instrument, eine leichte Struktur, die in der Lage ist, die vorhandenen Arbeiten zu koordinieren.

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter
Deutsche Synonyme
beistimmen
begrüßen
absegnen

Grammatik

Grammatik zu χαιρετίζω

AktivPassiv
SingularPluralSingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
χαιρετίζωχαιρετίζουμε, χαιρετίζομεχαιρετίζομαιχαιρετιζόμαστε
χαιρετίζειςχαιρετίζετεχαιρετίζεσαιχαιρετίζεστε, χαιρετιζόσαστε
χαιρετίζειχαιρετίζουν(ε)χαιρετίζεταιχαιρετίζονται
Imper
fekt
χαιρέτιζαχαιρετίζαμεχαιρετιζόμουν(α)χαιρετιζόμαστε, χαιρετιζόμασταν
χαιρέτιζεςχαιρετίζατεχαιρετιζόσουν(α)χαιρετιζόσαστε, χαιρετιζόσασταν
χαιρέτιζεχαιρέτιζαν, χαιρετίζαν(ε)χαιρετιζόταν(ε)χαιρετίζονταν, χαιρετιζόντανε, χαιρετιζόντουσαν
Aoristχαιρέτισαχαιρετίσαμεχαιρετίστηκαχαιρετιστήκαμε
χαιρέτισεςχαιρετίσατεχαιρετίστηκεςχαιρετιστήκατε
χαιρέτισεχαιρέτισαν, χαιρετίσαν(ε)χαιρετίστηκεχαιρετίστηκαν, χαιρετιστήκαν(ε)
Per
fekt
έχω χαιρετίσειέχουμε χαιρετίσειέχω χαιρετιστείέχουμε χαιρετιστεί
έχεις χαιρετίσειέχετε χαιρετίσειέχεις χαιρετιστείέχετε χαιρετιστεί
έχει χαιρετίσειέχουν χαιρετίσειέχει χαιρετιστείέχουν χαιρετιστεί
Plu
per
fekt
είχα χαιρετίσειείχαμε χαιρετίσειείχα χαιρετιστείείχαμε χαιρετιστεί
είχες χαιρετίσειείχατε χαιρετίσειείχες χαιρετιστείείχατε χαιρετιστεί
είχε χαιρετίσειείχαν χαιρετίσειείχε χαιρετιστείείχαν χαιρετιστεί
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα χαιρετίζωθα χαιρετίζουμε, θα χαιρετίζομεθα χαιρετίζομαιθα χαιρετιζόμαστε
θα χαιρετίζειςθα χαιρετίζετεθα χαιρετίζεσαιθα χαιρετίζεστε, θα χαιρετιζόσαστε
θα χαιρετίζειθα χαιρετίζουν(ε)θα χαιρετίζεταιθα χαιρετίζονται
Fut
ur
θα χαιρετίσωθα χαιρετίσουμε, θα χαιρετίζομεθα χαιρετιστώθα χαιρετιστούμε
θα χαιρετίσειςθα χαιρετίσετεθα χαιρετιστείςθα χαιρετιστείτε
θα χαιρετίσειθα χαιρετίσουν(ε)θα χαιρετιστείθα χαιρετιστούν(ε)
Fut
ur II
θα έχω χαιρετίσειθα έχουμε χαιρετίσειθα έχω χαιρετιστείθα έχουμε χαιρετιστεί
θα έχεις χαιρετίσειθα έχετε χαιρετίσειθα έχεις χαιρετιστείθα έχετε χαιρετιστεί
θα έχει χαιρετίσειθα έχουν χαιρετίσειθα έχει χαιρετιστείθα έχουν χαιρετιστεί
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να χαιρετίζωνα χαιρετίζουμε, να χαιρετίζομενα χαιρετίζομαινα χαιρετιζόμαστε
να χαιρετίζειςνα χαιρετίζετενα χαιρετίζεσαινα χαιρετίζεστε, να χαιρετιζόσαστε
να χαιρετίζεινα χαιρετίζουν(ε)να χαιρετίζεταινα χαιρετίζονται
Aoristνα χαιρετίσωνα χαιρετίσουμε, να χαιρετίσομενα χαιρετιστώνα χαιρετιστούμε
να χαιρετίσειςνα χαιρετίσετενα χαιρετιστείςνα χαιρετιστείτε
να χαιρετίσεινα χαιρετίσουν(ε)να χαιρετιστείνα χαιρετιστούν(ε)
Perfνα έχω χαιρετίσεινα έχουμε χαιρετίσεινα έχω χαιρετιστείνα έχουμε χαιρετιστεί
να έχεις χαιρετίσεινα έχετε χαιρετίσεινα έχεις χαιρετιστείνα έχετε χαιρετιστεί
να έχει χαιρετίσεινα έχουν χαιρετίσεινα έχει χαιρετιστείνα έχουν χαιρετιστεί
Imper
ativ
Presχαιρέτιζεχαιρετίζετεχαιρετίζεστε
Aoristχαιρέτισεχαιρετίστεχαιρετίσουχαιρετιστείτε
Part
izip
Presχαιρετίζονταςχαιρετιζόμενος
Perfέχοντας χαιρετίσει
InfinAoristχαιρετίσειχαιρετιστείGriechische Definition zu χαιρετίζω

χαιρετίζω [xeretízo] -ομαι : 1.χαιρετώ: Συναντηθήκαμε αλλά δε χαιρετιστήκαμε. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback