χαιρετίζω  Verb  [cheretizo, xairetizw]

Ähnliche Bedeutung wie χαιρετίζω


Beispielsätze χαιρετίζω

... ομορφιά. Στον Ομηρικό Ύμνο στον Ποσειδώνα, μία σύντομη επίκληση, ο θεός χαιρετίζεται ως "κύριος του Ελικώνος". Τα Wikimedia Commons έχουν πολυμέσα σχετικά ...

... μοχθήστε για το ανώτερο. Φωνάζουμε στον κόσμο πως είμαστε έτοιμοι εδώ. Χαιρετίζουμε ως έμβλημά μας Το Θεό, την Πατρίδα και το Βασιλιά. MIDI αρχείο ...

... παίζει μπαγλαμά ή ποτηράκια, ενώ δεκάδες είναι οι δίσκοι όπου η φωνή του χαιρετίζει τους συμμετέχοντες στην ηχογράφηση («Γεια σου Μάρκο με τις ζωντανές σου ...

Quelle: Wikipedia


Beispielsätze begrüßen

... Wir stehen vor der Eingangstür und begrüßen die Gäste. ...

... Wir begrüßen alles, was die Freundschaft zwischen den Menschen fördert. ...

... Goldene Türen öffnen sich, Fanfaren begrüßen den Präsidenten Russlands. ...

Quelle: JWeighardt, al_ex_an_der, al_ex_an_der

Grammatik


ΧΑΙΡΕΤΙΖΩ
I greet
AktivPassiv
SingularPluralSingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
../xairetao/index">χαιρετίζωχαιρετίζουμε, χαιρετίζομεχαιρετίζομαιχαιρετιζόμαστε
χαιρετίζειςχαιρετίζετεχαιρετίζεσαιχαιρετίζεστε, χαιρετιζόσαστε
χαιρετίζειχαιρετίζουν(ε)χαιρετίζεταιχαιρετίζονται
Imper
fekt
χαιρέτιζαχαιρετίζαμεχαιρετιζόμουν(α)χαιρετιζόμαστε, χαιρετιζόμασταν
χαιρέτιζεςχαιρετίζατεχαιρετιζόσουν(α)χαιρετιζόσαστε, χαιρετιζόσασταν
χαιρέτιζεχαιρέτιζαν, χαιρετίζαν(ε)χαιρετιζόταν(ε)χαιρετίζονταν, χαιρετιζόντανε, χαιρετιζόντουσαν
Aoristχαιρέτισαχαιρετίσαμεχαιρετίστηκαχαιρετιστήκαμε
χαιρέτισεςχαιρετίσατεχαιρετίστηκεςχαιρετιστήκατε
χαιρέτισεχαιρέτισαν, χαιρετίσαν(ε)χαιρετίστηκεχαιρετίστηκαν, χαιρετιστήκαν(ε)
Per
fect
έχω χαιρετίσειέχουμε χαιρετίσειέχω χαιρετιστείέχουμε χαιρετιστεί
έχεις χαιρετίσειέχετε χαιρετίσειέχεις χαιρετιστείέχετε χαιρετιστεί
έχει χαιρετίσειέχουν χαιρετίσειέχει χαιρετιστείέχουν χαιρετιστεί
Plu
per
fect
είχα χαιρετίσειείχαμε χαιρετίσειείχα χαιρετιστείείχαμε χαιρετιστεί
είχες χαιρετίσειείχατε χαιρετίσειείχες χαιρετιστείείχατε χαιρετιστεί
είχε χαιρετίσειείχαν χαιρετίσειείχε χαιρετιστείείχαν χαιρετιστεί
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα χαιρετίζωθα χαιρετίζουμε, θα χαιρετίζομεθα χαιρετίζομαιθα χαιρετιζόμαστε
θα χαιρετίζειςθα χαιρετίζετεθα χαιρετίζεσαιθα χαιρετίζεστε, θα χαιρετιζόσαστε
θα χαιρετίζειθα χαιρετίζουν(ε)θα χαιρετίζεταιθα χαιρετίζονται
Fut
ur
θα χαιρετίσωθα χαιρετίσουμε, θα χαιρετίζομεθα χαιρετιστώθα χαιρετιστούμε
θα χαιρετίσειςθα χαιρετίσετεθα χαιρετιστείςθα χαιρετιστείτε
θα χαιρετίσειθα χαιρετίσουν(ε)θα χαιρετιστείθα χαιρετιστούν(ε)
Fut
ur II
θα έχω χαιρετίσειθα έχουμε χαιρετίσειθα έχω χαιρετιστείθα έχουμε χαιρετιστεί
θα έχεις χαιρετίσειθα έχετε χαιρετίσειθα έχεις χαιρετιστείθα έχετε χαιρετιστεί
θα έχει χαιρετίσειθα έχουν χαιρετίσειθα έχει χαιρετιστείθα έχουν χαιρετιστεί
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να χαιρετίζωνα χαιρετίζουμε, να χαιρετίζομενα χαιρετίζομαινα χαιρετιζόμαστε
να χαιρετίζειςνα χαιρετίζετενα χαιρετίζεσαινα χαιρετίζεστε, να χαιρετιζόσαστε
να χαιρετίζεινα χαιρετίζουν(ε)να χαιρετίζεταινα χαιρετίζονται
Aoristνα χαιρετίσωνα χαιρετίσουμε, να χαιρετίσομενα χαιρετιστώνα χαιρετιστούμε
να χαιρετίσειςνα χαιρετίσετενα χαιρετιστείςνα χαιρετιστείτε
να χαιρετίσεινα χαιρετίσουν(ε)να χαιρετιστείνα χαιρετιστούν(ε)
Perfνα έχω χαιρετίσεινα έχουμε χαιρετίσεινα έχω χαιρετιστείνα έχουμε χαιρετιστεί
να έχεις χαιρετίσεινα έχετε χαιρετίσεινα έχεις χαιρετιστείνα έχετε χαιρετιστεί
να έχει χαιρετίσεινα έχουν χαιρετίσεινα έχει χαιρετιστείνα έχουν χαιρετιστεί
Imper
ativ
Presχαιρέτιζεχαιρετίζετεχαιρετίζεστε
Aoristχαιρέτισεχαιρετίστεχαιρετίσουχαιρετιστείτε
Part
izip
Presχαιρετίζονταςχαιρετιζόμενος
Perfέχοντας χαιρετίσει
InfinAoristχαιρετίσειχαιρετιστεί


Griechische Definition zu χαιρετίζω

χαιρετίζω [xeretízo] -ομαι : 1.χαιρετώ: Συναντηθήκαμε αλλά δε χαιρετιστήκαμε. [...]

http://www.greek-language.gr


Frage oder Kommentar zu χαιρετίζω

Noch keine Fragen.Was denkst Du?

Hast Du Ideen oder Vorschläge wie wir Greeklex verbessern können? Lass es uns wissen.


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15