φαντάζομαι Verb  [fantazome, fantazomai]

(3)
  Verb
(0)
(0)
(0)

Etymologie zu φαντάζομαι

φαντάζομαι altgriechisch φαντάζομαι φαίνω


GriechischDeutsch
Έτσι, έκατσε κάτω -και φαντάζομαι δεν είχε τίποτα περισσότερο από ένα απλό κομμάτι χαρτί κι ένα μολύβι -και προσπάθησε να καταγράψει, και κατέγραψε, την απλούστερη συνάρτηση που μπορούσε να σκεφτεί η οποία είχε ως όρια το ότι η κυματοσυνάρτηση εξαφανίζεται όταν πράγματα ακουμπούν και ότι είναι ομαλή στο ενδιάμεσο.Also setzte er sich hin und ich stelle mir vor, dass er nur ein einfaches Stück Papier und einen Stift hatte und er versuchte, die einfachste Funktion aufzuschreiben, die er sich vorstellen konnte und diese Rahmenbedingungen erfüllte, dass die Wellenfunktion verschwindet wenn die Dinge einander berühren und dazwischen ausgeglichen ist.

Übersetzung nicht bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter
Deutsche Synonyme
Noch keine deutschen Synonyme

Grammatik

Grammatik zu φαντάζομαι

Aktiv
SingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
φαντάζομαιφανταζόμαστε
φαντάζεσαιφαντάζεστε, φανταζόσαστε
φαντάζεταιφαντάζονται
Imper
fekt
φανταζόμουν(α)φανταζόμαστε, φανταζόμασταν
φανταζόσουν(α)φανταζόσαστε, φανταζόσασταν
φανταζόταν(ε)φαντάζονταν, φανταζόντανε, φανταζόντουσαν
Aoristφαντάστηκαφανταστήκαμε
φαντάστηκεςφανταστήκατε
φαντάστηκεφαντάστηκαν, φανταστήκαν(ε)
Per
fekt
έχω φανταστεί
είμαι φαντασμένοι, -ες
έχουμε φανταστεί
είμαστε φαντασμένοι, -ες
έχεις φανταστεί
είσαι φαντασμένος, -η
έχετε φανταστεί
είστε φαντασμένοι, -ες
έχει φανταστεί
είναι φαντασμένος, -η, -ο
έχουν φανταστεί
είναι φαντασμένοι, -ες, -α
Plu
per
fekt
είχα φανταστεί
ήμουν φαντασμένος, -η
είχαμε φανταστεί
ήμαστε φαντασμένοι, -ες
είχες φανταστεί
ήσουν φαντασμένος, -η
είχατε φανταστεί
ήσαστε φαντασμένοι, -ες
είχε φανταστεί
ήταν φαντασμένος, -η, -ο
είχαν φανταστεί
ήταν φαντασμένοι, -ες, -α
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα φαντάζομαιθα φανταζόμαστε
θα φαντάζεσαιθα φαντάζεστε, θα φανταζόσαστε
θα φαντάζεταιθα φαντάζονται
Fut
ur
θα φανταστώθα φανταστούμε
θα φανταστείςθα φανταστείτε
θα φανταστείθα φανταστούν(ε)
Fut
ur II
θα έχω φανταστεί
θα είμαι φαντασμένος, -η
θα έχουμε φανταστεί
θα είμαστε φαντασμένοι, -ες
θα έχεις φανταστεί
θα είσαι φαντασμένος, -η
θα έχετε φανταστεί
θα είστε φαντασμένοι, -ες
θα έχει φανταστεί
θα είναι φαντασμένος, -η, -ο
θα έχουν φανταστεί
θα είναι φαντασμένοι, -ες, -α
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να φαντάζομαινα φανταζόμαστε
να φαντάζεσαινα φαντάζεστε, να φανταζόσαστε
να φαντάζεταινα φαντάζονται
Aoristνα φανταστώνα φανταστούμε
να φανταστείςνα φανταστείτε
να φανταστείνα φανταστούν(ε)
Perfνα έχω φανταστεί
να είμαι φαντασμένος, -η
να έχουμε φανταστεί
να είμαστε φαντασμένοι, -ες
να έχεις φανταστεί
να είσαι φαντασμένος, -η
να έχετε φανταστεί
να είστε φαντασμένοι, -ες
να έχει φανταστεί
να είναι φαντασμένος, -η, -ο
να έχουν φανταστεί
να είναι φαντασμένοι, -ες, -α
Imper
ativ
Presφαντάζεστε
Aoristφαντάσουφανταστείτε
Part
izip
Presφανταζόμενος
Perfφαντασμένος, -η, -οφαντασμένοι, -ες, -α
InfinAoristφανταστεί

Griechische Definition zu φαντάζομαι

φαντάζομαι [fandázome] .1β : 1. αναπαριστάνω με το νου, πλάθω με τη φαντασία μου κτ.: Φαντάσου να μπορούσαμε να πετάξουμε. Mπορείς να φανταστείς τον εαυτό σου / τον κόσμο ύστερα από πενήντα χρόνια; Φανταστείτε τι θα γινόταν, αν συνέβαινε πυρηνικός πόλεμος. Δε φαντάζεσαι τη χαρά μου / την έκπληξή μου / το φόβο μου, όταν τον είδα ξαφνικά μπροστά μου. φαντάζομαι πόσο τρόμαξε, όταν το άκουσε. φαντάζομαι τη σκηνή. Για μια στιγμή φαντάστηκα πως ήμουν πλούσιος. (έκφρ.) για φαντάσου!, για έντο νη έκπληξη, θαυμασμό. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback