{το}  φαγητό Subst.  [fagito, fajito, faghto]

{die}    Subst.
(289)
{die}    Subst.
(35)

Etymologie zu φαγητό

φαγητό mittelgriechisch φαγητόν altgriechisch ἔφαγον, αόριστος του ρήματος ἐσθίω


GriechischDeutsch
Έτοιμα φαγητάZubereitete Mahlzeiten

Übersetzung bestätigt

Ψάρια, μαλάκια και καρκινοειδή, κρέας, πουλερικά και θηράματα καθώς και τα παρασκευάσματά τους, εκτός από τα έτοιμα φαγητά που περιέχουν τα συστατικά αυτάFisch, Weichtiere und Krebstiere, Fleisch, Geflügel und Wild sowie deren Zubereitungen, ausgenommen zubereitete Mahlzeiten, die diese Zutaten enthalten

Übersetzung bestätigt

55100000-1 έως 55410000-7· 55521000-8 έως 55521200-0 [55521000-8 Υπηρεσίες τροφοδοσίας ιδιωτικών οικιών με έτοιμα φαγητά, 55521100-9 Υπηρεσίες παροχής γευμάτων κατ’ οίκον από την κοινωνική πρόνοια, 55521200-0 Υπηρεσίες παράδοσης γευμάτων]55100000-1 bis 55410000-7; 55521000-8 bis 55521200-0 [55521000-8 Verpflegungsdienste für Privathaushalte, 55521100-9 Essen auf Rädern, 55521200-0 Auslieferung von Mahlzeiten]

Übersetzung bestätigt

55100000-1 έως 55410000-7· 55521000-8 έως 55521200-0 [55521000-8 Υπηρεσίες τροφοδοσίας ιδιωτικών οικιών με έτοιμα φαγητά, 55521100-9 Υπηρεσίες παροχής γευμάτων κατ’ οίκον από την κοινωνική πρόνοια, 55521200-0 Υπηρεσίες παράδοσης γευμάτων] 55510000-8 [Υπηρεσίες καντίνας], 55511000-5 [Υπηρεσίες καντίνας και άλλες υπηρεσίες καφετέριας περιορισμένης πελατείας], 55512000-2 [Υπηρεσίες διαχείρισης καντίνας], 55523100-3 [Υπηρεσίες σχολικών γευμάτων], 55520000-1[Υπηρεσίες τροφοδοσίας με έτοιμα φαγητά], 55522000-5 [Υπηρεσίες τροφοδοσίας εταιρειών μεταφορών με έτοιμα φαγητά], 55523000-2 [Υπηρεσίες τροφοδοσίας άλλων επιχειρήσεων ή ιδρυμάτων με έτοιμα γεύματα], 55524000-9 [Υπηρεσίες τροφοδοσίας σχολείων με έτοιμα γεύματα]55100000-1 bis 55410000-7; 55521000-8 bis 55521200-0 [55521000-8 Verpflegungsdienste für Privathaushalte, 55521100-9 Essen auf Rädern, 55521200-0 Auslieferung von Mahlzeiten] 55510000-8 Dienstleistungen von Kantinen, 55511000-5 Dienstleistungen von Kantinen und anderen nicht öffentlichen Cafeterias, 55512000-2 Betrieb von Kantinen, 55523100-3 Auslieferung von Schulmahlzeiten 55520000-1 [Verpflegungsdienste], 55522000-5 [Verpflegungsdienste für Transportunternehmen], 55523000-2 [Verpflegungsdienste für sonstige Unternehmen oder andere Einrichtungen], 55524000-9 [Verpflegungsdienste für Schulen]

Übersetzung bestätigt

Η έλλειψη ισορροπίας μεταξύ της επαγγελματικής και της ιδιωτικής ζωής οδηγεί σε νέες διατροφικές συνήθειες όπως η υποκατάσταση των σπιτικών γευμάτων με φαγητό στο εστιατόριο, η παράκαμψη του προγεύματος και η εξάρτηση από το σχολείο και τις κοινωνικές υπηρεσίες για την παροχή γευμάτων στα παιδιά που σε ορισμένες χώρες είναι φτηνά και έχουν χαμηλή διατροφική αξία.Das Unvermögen, einen Ausgleich zwischen Arbeitsund Privatleben zu finden, führt zu neuen Essgewohnheiten, wie etwa auswärts essen zu gehen statt Mahlzeiten zu Hause zuzubereiten, das Frühstück ausfallen zu lassen und den Schulen und Sozialdiensten die Bereit­stellung von – in manchen Ländern oft billigen und nähr­wert­armen Mahlzeiten für die Kinder zu über­lassen.

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Deutsche Synonyme
Speise
Mahlzeit
MahlGriechische Definition zu φαγητό

φαγητό το [fajitó] : ΣYN φαΐ. 1. τροφή που τρώγεται κατάλληλα προετοιμασμένη: Ελαφρό / βαρύ / κρύο / ζεστό / θρεπτικό / νόστιμο / άνοστο / ανάλατο / χαλασμένο / έτοιμο / πρόχειρο φαγητό. Πρωινό / μεσημεριανό / βραδινό φαγητό. Έφαγες όλο το φαγητό σου; Tο τραπέζι ήταν γεμάτο με καλομαγειρεμένα φαγητά. ΦΡ ξαναζεσταμένο* φαΐ / φαγητό. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback