τώρα  

  • jetzt
    upvotedownvote

Beispielsätze

Αν δεν ξεκινήσεις τώρα, θα αργήσεις.

Πώς αισθάνεσαι τώρα;

Μα τώρα μένω στο Τόκυο.

Quelle: anmaretto, enteka, enteka


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

tora, twra


Deutsche Synonyme zu: τώρα

jetzt aktuell zurzeit derzeit augenblicklich nun gerade gegenwärtig momentan grade heutzutage in der Gegenwart jetzt gerade jetzt grade zur Stunde im Augenblick dieser Tage nunmehro in diesen Tagen in diesen Minuten in diesem Augenblick im Moment jetzo heute zum gegenwärtigen Zeitpunkt Stand jetzt just in diesem Moment Gegenwart

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15