τυχόν  

  • falls
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... δικαιολογημένη εκ της αθηναϊκής τακτικής φιλοπερσική μερίδα της Αίγινας, η τυχόν υποστήριξη της οποίας προς τους Πέρσες λίγο αργότερα, στη ναυμαχία της Σαλαμίνας ...

... σκυρόδεμα είναι κονίαμα (δηλαδή μείγμα ορυκτών αδρανών, νερού, συνδετικών, τυχόν πρόσθετων), όπου για συνδετικό χρησιμοποιείται τσιμέντο. Αν και το όνομα ...

... ήλεγχαν ο Λυσίμαχος και ο Κάσσανδρος προτρέποντάς τες να σταθούν εμπόδιο σε τυχόν σχέδια επεκτατισμού του Μονόφθαλμου. Εντούτοις, ο τελευταίος δεν έμεινε ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

tichon, tyxon


Deutsche Synonyme zu: τυχόν

wenn sofern für den Fall, dass falls im Falle, dass sollte (... sich herausstellen, dass o.ä.) gesetzt den Fall, dass angenommen, dass unter der Voraussetzung, dass vorausgesetzt, dass vorbehaltlich so soweit solange

Ähnliche Worte

τυχόντας

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15