ταυτότητα  

  • Ausweis
    upvotedownvote
  • Identität
    upvotedownvote
  • völlige Übereinstimmung
    upvotedownvote

Lateinische Schreibweise (Greeklish):

taftotita, taytothta


Deutsche Synonyme zu: ταυτότητα

Ausweis Berechtigungsnachweis Bescheinigung Legitimation Berechtigung Legitimierung Papiere Ausweispapiere Personalien Lichtbildausweis Identifikationskarte Gleichheit Gleichförmigkeit Identität identische Abbildung (das) Selbst (die) Selbstdefinition Selbstverständnis Selbstübereinstimmung Nämlichkeit vollständige Übereinstimmung (mit sich selbst) Egalität Parität Kongruenz


Grammatik

Fall Singular Plural
Nominativ ταυτότητα ταυτότητες
Genitiv ταυτότητας ταυτοτήτων
Akkusativ ταυτότητα ταυτότητες
Vokativ ταυτότητα ταυτότητες
ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15