τέρας  

  • Monster
    upvotedownvote
  • ungeheuer
    upvotedownvote

Beispielsätze

Ξέρεις πού πήγε ο πατέρας σου;

Ο πατέρας της είναι πολύ ψηλός, ε;

Ο πατέρας είναι καλός.

Quelle: Gaidouraki, Gaidouraki, nadsat


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

teras


Deutsche Synonyme zu: τέρας

Monster Bestie Unmensch Scheusal Ungeheuer Teufel Bestie in Menschengestalt Bluthund Satan Monstrum Schimäre Untier Chimäre Biest Ungetüm Kreatur Missgeburt gewaltig riesenhaft riesig unermesslich kolossal mächtig riesengroß formidabel immens monströs enorm monumental gigantisch überdimensional überdimensioniert titanisch astronomisch Herkules... von ungeheurer Größe ungeheuer groß aberwitzig Spitzen... immensurabel Mammut... besonders außergewöhnlich sehr (Gradadverb vor Adjektiven) bitter(-) (nur in speziellen Kontexten) außerordentlich ganz voll (noch eher jugendsprachlich) furchtbar sündhaft schrecklich tief zutiefst verdammt fürchterlich hoffnungslos rettungslos brennend extrem


Grammatik

Fall Singular Plural
Nominativ τέρας τέρατα
Genitiv τέρατος τεράτων
Akkusativ τέρας τέρατα
Vokativ τέρας τέρατα
ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15