σώζω  

  • bewahren vor
    upvotedownvote
  • retten vor
    upvotedownvote
  • speichern
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... κρητική λογοτεχνία). Το μεγαλύτερο τμήμα των λογοτεχνικών κειμένων που σώζονται είναι έμμετρα, σε ιαμβικό δεκαπεντασύλλαβο στίχο. Τα δημοφιλέστερα είδη ...

... Vicyohandri Odelín  Σώζω: Hirotoshi Ishii   Νικ: Patrick de Lange  Ηττ: Kaseygarret Olenberger   Νικ: Ryan Rowland Smith  Ηττ: Daisuke Miura  Σώζω: Jeff Williams   ...

... To God Save the Queen ή the King (Ο Θεός ας σώζει τη βασίλισσα, γνωστός και σαν Ο Θεός σώζοι τη Βασίλισσα ή τον βασιλιά) είναι ο εθνικός και βασιλικός ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

sozo, swzw


Deutsche Synonyme zu: σώζω

speichern anhäufen inkorporieren ansammeln zusammentragen akkumulieren (auf der Festplatte) sichern persistent machen abspeichern zwischenspeichern (Daten/Gedanken) fassen einprägen merken memorieren festhalten aufzeichnen aufbewahren sammeln stapeln erfassen (Daten) erheben zusammenbringen einsammeln bereithalten ablegen eintragen buchen verbuchen einlagern auf Lager nehmen auf Lager legen einspeichern

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15