σύμβολο  

  • Symbol
    upvotedownvote

Beispielsätze

Πως διαβάζεται το σύμβολο "@" στη γλώσσα σου;

Το τιτάνιο είναι ένα χημικό στοιχείο του οποίου το σύμβολο είναι Ti.

Quelle: glavkos, turkaranto


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

simvolo, symbolo


Deutsche Synonyme zu: σύμβολο

Symbol Zeichen Vorzeichen Signal Bildzeichen Piktogramm Ikon Markierung Merkmal Wahrzeichen Hoheitszeichen Emblem Schriftzeichen Letter Graphem Graph Glyphe Größe Entität Symbolfigur Objekt Metapher übertragener Ausdruck Sinnbild bildlicher Vergleich Metonymie Synekdoche


Grammatik

Fall Singular Plural
Nominativ σύμβολο σύμβολα
Genitiv συμβόλου συμβόλων
Akkusativ σύμβολο σύμβολα
Vokativ σύμβολο σύμβολα
ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15