{το}  σχίσμα Subst.  [schisma, sxisma]

{die}    Subst.
(14)
{der}    Subst.
(4)
{das}    Subst.
(4)

Etymologie zu σχίσμα

σχίσμα mittellateinisch schisma altgriechisch σχίσμα σχίζω (2. (Lehnbedeutung) französisch schisme)


GriechischDeutsch
Για άλλη μια φορά, φέρουμε την πολιτική ευθύνη να παρέχουμε κάθε δυνατή συμπαράσταση στην Κορέα, η οποία συνέρχεται με αργούς ρυθμούς από το ιστορικό της σχίσμα.Ich sage es noch einmal: Es liegt in unserer politischen Verantwortung, dass wir einem Korea, das sich langsam von seiner historischen Spaltung erholt, jede nur erdenkliche Hilfestellung geben.

Übersetzung bestätigt

" δήλωση ανεξαρτησίας του Κοσσυφοπεδίου έχει, επίσης, προκαλέσει σχίσμα στα κράτη μέλη.Die Unabhängigkeitserklärung des Kosovos hat auch eine Spaltung unter den Mitgliedstaaten aufgedeckt.

Übersetzung bestätigt

Αυτό το σχίσμα προέκυψε σε περίοδο όπου η χώρα ήταν άκρως πολιτικοποιημένη, σε μια εποχή όπου η Ορθόδοξη Βουλγαρική Εκκλησία, όπως πολλές άλλες δομές, έπρεπε να συντηρήσει τη θέση της στο δημοκρατικό πρόσωπο της Βουλγαρίας.Diese Spaltung entstand, als das Land hoch politisiert war, nämlich als die Bulgarisch-Orthodoxe Kirche, wie viele andere Strukturen, ihre Position angesichts der Demokratie in Bulgarien aufrechterhalten musste.

Übersetzung bestätigt

Είναι σημαντικό να αρθεί το πολιτισμικό και κοινωνικό σχίσμα ανάμεσα σε Ανατολή-Δύση εντός της χώρας προς όφελος των πολιτών.Im Sinne der Menschen gilt es, die kulturelle und gesellschaftliche Ost-West-Spaltung des Landes zu überwinden.

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen WörterGriechische Definition zu σχίσμα

σχίσμα το [sxízma] : 1.απόσπαση από μια αναγνωρισμένη Εκκλησία και δημιουργία μιας αυτόνομης εκκλησιαστικής κοινότητας. || (ειδικότ.): Tο Σχίσμα των Εκκλησιών, η διάσπαση της χριστιανικής εκκλησίας σε Aνατολική και σε Δυτική, κατά το έτος 1054. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback