σκόπιμος -η -ο Adj.  [skopimos -i -o, skopimos -h -o]

  Adj.
(1)
  Adj.
(0)
  Adj.
(0)
  Adj.
(0)
  Adj.
(0)

GriechischDeutsch
Ένας από αυτούς τους λόγους είναι ότι ο εξηλεκτρισμός πραγματοποιήθηκε στις διάφορες ευρωπαϊκές χώρες σε κάπως διαφορετικές φάσεις. Ένας άλλος λόγος είναι απολύτως σκόπιμος στόχος ήταν να μην είναι εύκολο να εισέλθει ένα τρένο έτσι απλά σε μία άλλη χώρα.Eine Ursache besteht darin, dass die einzelnen Länder ihre Eisenbahnen zu verschiedenen Zeiten elektrifiziert habe, eine andere wurde bewusst herbeigeführt: Es sollte nie ohne weiteres möglich sein, mit Zügen geradewegs in fremdes Territorium hinein zu fahren.

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter

Grammatik

  • σκόπιμος (maskulin)
  • σκόπιμη (feminin)
  • σκόπιμο (neutrum)


Griechische Definition zu σκόπιμος -η -ο

σκόπιμος -η -ο [skópimos] : που γίνεται από πρόθεση για να εξυπηρετήσει ένα συγκεκριμένο σκοπό, μερικές φορές κατά παράβαση ή παράλειψη αποδεκτών ή δεδομένων διαδικασιών: Σκόπιμη ενέργεια. Σκόπιμο ψέμα. H απουσία του από τη συνεδρίαση ήταν σκόπιμη. || (είναι) σκόπιμο να…, πρέπει, ενδείκνυται: Είναι σκόπιμο να τον βρεις και να του μιλήσεις. Είναι σκόπιμο να διακινδυνεύσουμε; Δεν το θεωρώ σκόπιμο να συναντηθείτε. σκόπιμα & (λόγ.) σκοπίμως ΕΠIΡΡ: σκόπιμος -η -ο δεν πήγα να τον συναντήσω.

[λόγ. < ελνστ. σκόπιμος `κατάλληλος για ένα σκοπό΄· λόγ. σκόπιμ(ος) -ως]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback