σκίαση  

  • Schattierung
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... Με τον όρο Πλανητική Σκίαση (Global dimming) περιγράφεται το φαινόμενο της σταδιακής μείωσης της συνολικής ηλιακής ακτινοβολίας που φτάνει στην επιφάνεια ...

... Λέοντα διαδέχθηκε ο γιος του, ο Αναξανδρίδας. (οι βασιλείς με κίτρινη σκίαση) Ηρόδοτος, «Ιστορίαι» - Βιβλίο Ζ΄ - Πολύμνια, § 204. Παυσανίας, «Ελλάδος ...

... στη σκίαση για μεγάλο χρονικό διάστημα και έχουν ανάγκη απο λίγο ημερήσιο φως. Εξελίσσονται κανονικά όταν απελευθερωθούν απο τη μακρόχρονη σκίαση. Παραδείγματα ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

skiasi, skiash


Deutsche Synonyme zu: σκίαση

Abstufung Nuance Tönung feiner Unterschied Schattierung Zwischenstufe Abschattung Nuancierung Stich (in) Kolorit Schimmer Farbe Farbton Ton

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15